Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
ybæl©ik

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Ödenen Ek Verginin Mahsubu

Recommended Posts

Motorlu taşıtlar vergisinde mahsuplaşma nasıl yapılacak?..

 

Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği ile uygulamaya açıklık getirdi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup ve iade edilmemiş bulunanlar ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödedikleri tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecek.

Mahsuptan sonra ödenmesi gereken MTV olması halinde bu vergi, 2004 yılı taksit aylarında ödenecek. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecek.

 

MAHSUP İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Buna göre, ek verginin 1. taksitini veya 1. ve 2. taksitini birlikte ödeyen mükelleflerden, bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş olanların ödemiş oldukları tutarlar ile Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun çerçevesinde ödenmiş olan taşıt vergisi tutarları, mükelleflerin bu konuda herhangi bir müracaatına gerek olmaksızın, bu yıl tahakkuk edecek motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilmiş sayılacak.

Müracaata gerek olmaksızın yapılan bu mahsup işleminden sonra, bu yıl ödenmesi gereken MTV tutarının olması durumunda bu tutar mahsuptan sonra kalan vergi tutarına göre Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek.

Ek MTV veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan tutarın, bu yıl ödenmesi gereken MTV tutarının yarısından az olması durumunda, bu yılın Ocak ayında herhangi bir ödeme yapılmayacak, kalan vergi tutarı Temmuz ayında ödenecek.

Ek vergi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra 2004 yılında iade edilmesi gereken ek MTV veya taşıt vergisi tutarının olması durumunda, iade edilecek tutar, mükellefin talebi üzerine Ocak yılında iade edilecek.

 

EK VERGİ ÖDEYİP ARACINI SATANLAR

2003 yılında ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek MTV veya taşıt vergisi ödenmiş taşıtını satarak, yeni taşıt almamış olan mükelleflerin ödenmiş ancak mahsup edilmeyen ek MTV veya taşıt vergisi mükellefin talebi üzerine mükellefe iade edilecek.

2003 yılında ek MTV veya taşıt vergisi ödenmiş olan taşıtını satarak yerine başka bir taşıt satın almış olan mükelleflerin, ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş ödenmesi gereken MTV'nden mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ise 2004 yılı taksit aylarında mükellef tarafından ödenecek.

Ek MTV veya taşıt vergisinin 2004 yılında yapılacak olan mahsup ve iade işlemlerinde, söz konusu vergilerden dolayı mükellefler tarafından ödenmiş olana gecikme zamları da dikkate alınacak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mahsup işlemi iyi oldu..gecen sene o kadar para verdıdık..neysekı gecen gun malıye gıttım ,yatırılan makbuzları ıstedıler.baktılaR bu ay borcunuz yok dedıler

 

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Re: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Ödenen Ek Verginin Mahsubu

 

arkadaşlar

 

vergi dairesine giderken, 2003 yılında (5. ve 10 ayda) yatırmış olduğunuz Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine ait Makbuzlarınızı mutlaka yanınıza alın.

 

mahsup işlemi için vergi dairesi bu makbuzların asıllarını sizden istemektedir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×